1Çetiner M, Başaran G, Abacıoğlu U, Atasoy BM, Kaygusuz I, Kocakaya O. Editör Çetiner.M. Hematolojik ve Non-Hematolojik Malignitelerde Protokoller. 2007 Yelken Basım, 2007 ISBN / 978-9944-5685-1-7 (Kitap)

2Mustafa Çetiner, Mahmut Bayık. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. Hematolojik Maligniteler ve Kemik İliği Transplantasyonunda Tanı ve Tedavi Protokolleri 2000 (El Kitabı)

3Mustafa Çetiner. Hematolojik Maligniteler ve Kemik İliği Transplantasyonunda Tanı ve Tedavi Protokolleri 2002 (El Kitabı)

4Mustafa Çetiner, Hijyen. I. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kongre Kitabı, 96-109, İstanbul, 2003

5Mustafa Çetiner, Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Dökümantasyon. Türk Hematoloji Derneği, Bilimsel Alt Komite Kursları, Erişkin Kemik İliği Alt Komitesi, Kan ve Kemik İliği Transplantasyon Kongresi. Kurs Kitapçığı, 16-27, Çeşme, İzmir, 2004

BİLİMSEL KİTAP BÖLÜMLERİ:

1Tanju Atamer, Mustafa Çetiner. Akut Lösemilerde kanıta Dayalı Hematopoyetik Kök Hücre Transplantasyon İndikasyonları. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, 2003, Akut Lösemiler Alt Komite Kitapçığı

2Mustafa Çetiner, Lenfoma Tarihinden Portreler. Yelken Basım, 2006 ISBN / 9944-5685-0-3 (Kitap)

3Hasta ve hasta yakınları için Kemoterapi bilgi Kitapçığı. (Danışman)

4Mustafa Çetiner, Kanama yatkınlığı. Editörler: Doç Dr Dilek Gogas, Prof Dr Lütfiye Mülazımoğlu. Acil Hastaya yaklaşım isimli kitapta bölüm. Sayfa 157, Marmara Üniversitesi yayınları

5Mustafa Çetiner, Elif Birtaş Ateşoğlu. Adoptive Immunotherapy with Virus Spesific T cell After Hematopoietic Stem Cell Transplantation. In Infections in Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Hamdi Akan, Can Boğa, eds. published by the Turkish Society of Hematology Infectious Disease Subcomittee. pp.245-251,2005

6Mustafa Çetiner, Tıpta Bilgi Kaynağı Olarak İnternete eleştirel bakış. Sayfa 409, Bilimsel yayınlar Kitabı (editör: Prof Dr Hamdi Akan), Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara