Hodgkin lenfoma

Hodgkin lenfomalar dört alt gruptan oluşur.

  • Nodüler Sklerozan Hodgkin Lenfoma,
  • Mikst Sellülar Tip Hodgkin Lenfoma,
  • Lenfosit Zengin Hodgkin Lenfoma
  • Lenfositten Fakir Hodgkin Lenfoma

Nodüler Sklerozan Hodgkin Lenfoma en sık görülen Hodgkin Lenfoma tipidir. Neredeyse her 10 vakanın 7’sini oluşturur. Genellikle ergenlik döneminde ve genç yetişkinlerde görülür. Ancak genel olarak toplumdaki her yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir. Genellikle boyun ve göğüs boşluğundan köken alarak başlarlar.

Mikst Sellüler Hodgkin Lenfomalar ikinci sık görülen Hodgkin lenfoma tipidir. Her 10 vakanın 4’ünden Mikst Sellüler Hodgkin lenfoma sorumludur. Genellikle HIV enfeksiyonuyla ilişkili olabilir. Çocuklarda ve yaşlılarda da görülebilir. Herhangi bir lenf bezinden başlayabildikleri gibi genellikle göğüs boşluğu, koltuk altı ve boyundan kaynaklanırlar.

Lenfositten Fakir Hodgkin Lenfoma nadir görülen bir tiptir ve genellikle yaşlılarda ve HIV virüsü ile ilişkili olarak ortaya çıkar. Diğer Hodgkin lenfoma türlerinden daha agresif ve zor seyreden bir tiptir. Genellikle karın bölgesinde karaciğer, dalak ve kemik iliğinde ortaya çıkar.

Hodgkin Lenfoma için risk faktörleri

  • Yaş: Hodgkin lenfoma her yaşta görülebilir. 20’li yaşlardan ve 55 yaşından sonra görülme sıklığı daha da yükselir.
  • Epstein-Barr virüsü (EBV) enfeksiyonu geçirmiş olanlarda Hodgkin Lenfoma olma riski daha yüksektir. Ancak bu kimseyi korkutmamalıdır çünkü risk bu grup kişilerde bile 1/1000 bildirilmiştir. Lenfoma hücrelerinin yüzde 25’inde EBV (Epstein-Barr) virüsü saptanmaktadır
  • Erkeklerde görülme sıklığı daha fazladır.
  • Aile öyküsü de bir risk faktörü olabilir ancak burada alışılmış bir geçiş riskinden çok bir eğilimden söz etmek daha doğru olur. Hastalığın görüldüğü kişilerin kardeşlerinde ve tek yumurta ikizlerinde lenfoma görülme riski daha yüksektir.
  • Zayıflamış immün sistem veya HIV virüsünün bulunması lenfoma gelişim riskini artıran nedenlerden olabilmektedir.

 

Hodgkin lenfomada sık kullanılan kemoterapi rejimleri

En sık kullanılan rejimler ABVD ve BEACOPP rejimidir. Sıklıkla ABVD tercih edilir. BEACOPP özel durumlarda verilen daha ağır bir tedavidir. Bu iki rejim dışında çok daha az kullanılanlar ise şunlardır;  ABVE, ABVE-PC, COPDAC, COPP, COPP-ABV, MOPP, OEPA, OPPA, STANFORD V, VAMP. Nüks hastalarda sıklıkla ICE, ESHAP, DHAP, mini BEAM, MINE gibi rejimler uygulanır.

Hodgkin lenfomada kullanılan hedefe yönelik tedaviler:

Brentuximab vedotin (anti-CD30)

Rituksimab (anti CD-20): Asıl kullanım alanı CD-20 (+) Non-Hodgkin lenfoma olup nadir durumlarda eğer Hodgkin lenfoma hücresi CD20 taşıyorsa tedaviye eklenebilir.

Hodgkin lenfomada immünoterapi:

İmmun-check point inhibitörleri: Nivolumab (PD-1 inhibitörü) ve Pembrolizumab (PD-1 inhibitörü)

Hodgkin Lenfomada sık kullanılan rejimler:

ABVD

BEACOPP

Brentuximab Vedotin + AVD

Brentuximab Vedotin + Bendamustine

Brentuximab Vedotin + Nivolumab

Pembrolizumab

Nivolumab

Evorolimus

Lenalidomide