Ödüller

1XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Klinik Hematoloji en iyi bildiri ödülü. 16-19 Ekim 2007 Ankara. Hematopoyetik kök hücre nakli yapılan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

2XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Deneysel Hematoloji en iyi bildiri ödülü.  2-4 Kasım 2000 İZMİR Radyasyonun kemik iliği ve CD 34+ hücreler üzerine olan olumsuz etkisinin önlenmesinde amifostine’nin rolü.

3Rektörlük Üstün Başarı Ödülü. 2000 yılında yaptığı akademik çalışmaları göz önüne alınarak verilmiştir.

4Dekanlık Özel Ödülü: Dönem II öğrenci oylarıyla “Öğrencilere danışmanlık vermek yoluyla öğrenimlerini kolaylaştıran öğretim üyesi” ödülü. 26/06/2003 (öğrenci oyları ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı değerlendirmesi sonucu)

5Dekanlık Özel Ödülü: Dönem II öğrenci oylarıyla “En iyi Eğitmen” ödülü. 28/06/2004 (öğrenci oyları ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı değerlendirmesi sonucu)

6 Rektörlük Üstün Başarı Ödülü. 2003 yılında yaptığı akademik çalışmaları göz önüne alınarak verilmiştir.