1. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Klinik Hematoloji en iyi bildiri ödülü\16-19 Ekim 2007 Ankara:  Hematopoyetik kök hücre nakli yapılan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

  2. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Deneysel Hematoloji en iyi bildiri ödülü \ 2-4 Kasım 2000 İZMİR:  Radyasyonun kemik iliği ve CD 34 hücreler üzerine olan olumsuz etkisinin önlenmesinde amifostine’nin rolü.

  3. Rektörlük Üstün Başarı Ödülü: 2000 yılında yaptığı akademik çalışmaları göz önüne alınarak verilmiştir.

  4. Dekanlık Özel Ödülü :  Dönem II öğrenci oylarıyla “Öğrencilere danışmanlık vermek yoluyla öğrenimlerini kolaylaştıran öğretim üyesi” ödülü. 26/06/2003 (öğrenci oyları ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı değerlendirmesi sonucu)

  5. Dekanlık Özel Ödülü : Dönem II öğrenci oylarıyla “En iyi Eğitmen” ödülü. 28/06/2004 (öğrenci oyları ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı değerlendirmesi sonucu)

  6. Rektörlük Üstün Başarı Ödülü :  2003 yılında yaptığı akademik çalışmaları göz önüne alınarak verilmiştir.