Prof. Dr. Mustafa Çetiner

Prof. Dr. Mustafa Çetiner 1964 yılında Kayseri’de doğdu.

İlk öğretimini Kayseri İnönü İlkokulu, Orta ve Lise eğitimini ise Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1988 yılında bitirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hematoloji uzmanlık eğitimini tamamladı.

Dr. Çetiner, 2004-2005 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Chicago’da Nortwestern Üniversitesi Robert Lurie Kanser Merkezinde Hematopoyetik Kök Hücre Nakli Ünitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

2006 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldu.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Hematoloji Derneği, American Society of Hematology, European Hematology Association, European Bone Marrow Transplantation Registry, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Kanser Savaşçıları Derneği gibi birçok ulusal ve uluslararası derneğe üyedir.

Kanser Savaşçıları Derneği kurucularındandır ve halen derneğin yönetim kurulu üyesi ve eş Başkanıdır.

Türk Hematoloji Derneği içinde “Akut Lösemiler” ve Multiple Miyeloma” bilimsel alt komite sekreterliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen kemik İliği Yetersizliği Bilimsel Alt Komite başkanıdır

2000 ve 2007 yılarında yapılan Ulusal Hematoloji Kongrelerinde iki kez en iyi bildiri ödülü almıştır.

İki kez Rektörlük Üstün başarı ödülü ve iki kez Tıp Fakültesi Dekanlığınca verilen ve öğrenci oylarıyla belirlenen “Öğrencilere danışmanlık vermek yoluyla öğrenimlerini kolaylaştıran öğretim üyesi” ödüllerini almıştır.

Ulusal ve uluslar arası çok sayıda bilimsel kongre, konferans ve aktivitede konuşmacı, oturum başkanı, organizatör, jüri üyesi ve katılımcı olarak bulunmuştur.

On bir yıldır İstanbul’da düzenli olarak yapılan “New Trends in Hematology” isimli toplantıların eş başkanıdır.

İstanbul Lenfoma Grubu (ILeG) kurucularındandır ve grup sekreterliği görevini yürütmüştür.

Prof. Dr. Mustafa Çetiner 2010 yılından beri “Birleşmiş Milletler” doktoru olarak çalışmaktadır.

Çeşitli ulusal ve uluslararası dergide yayımlanmış çok sayıda makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri ve Hematolojik Maligniteler üzerine yazılmış üç kitabı mevcuttur.

Asıl uzmanlık alanı olan hematoloji dışında tıp eğitimi, tıbbi etik ve tıp tarihi konuları ile de ilgilenmektedir.

“Sağlığınıza”, “Lenfoma Tarihinden portreler”, “Hematoloji tarihinde Kilometre taşları”, “Biz Kuş muyuz yoksa tavuk mu?” isimli popüler bilim kitapları yazmıştır.

Cumhuriyet Gazetesi Bilim ve Teknoloji Ekinde  “Güncel Tıp” ismi ile 10 yılı aşkın süre 400’ü aşkın düzenli köşe yazısı yazmıştır.

Halen “Güncel Tıp” ismiyle “Herkese Bilim Teknoloji” isimli dergide haftalık yazılarına devam etmektedir.

İstanbul Tabip Odasının elektronik ortamdaki sesi olan “Hekimedya” web sayfasında düzenli yazıları yayımlanmıştır.

Farmaskop dergisinde “Steteskop” ismiyle köşe yazıları yazmıştır.

“Herkese Sağlık” dergisinin kurucuları arasındadır, Söz konusu dergide “İnsan Olmak” adıyla köşe yazıları yayımlamış ve derginin Danışma Kurulu Koordinatörliğü görevini yürütmüştür.

Miyelomla yaşam grubunun (miyelomlayasam.org) kurucularındandır ve halen   danışmanıdır.

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, 2007-2008 yılında CNN-Türk televizyonunda yayımlanan “Kanser ve Yaşam” isimli programın devamlı konuğu ve bilimsel danışmanlığını yapmıştır.

“Prof. Dr. Mustafa Çetiner” ismiyle bir YouTube kanalı vardır.

Bilim, etik, hasta hekim ilişkileri, tıp tarihi konularında birçok konferans vermiş, uzmanlık alanını ilgilendiren konularda sosyal farkındalık projelerinde rol almıştır.

Ekim 2008 tarihinden beri VKV Amerikan Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Dr. Çetiner, Şişli Memorial Hastanesi Kemik İliği Nakli Ünitesinin kurucusudur ve  2011-2012 yıları arasında direktörlüğünü yapmıştır.

Halen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesidir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi “Fakülte Kurulu” üyesidir.

Dr. Mustafa Çetiner aynı zamanda “Tıp Fakültesi yönetim kurulu” üyesidir. 

Beylerbeyi Spor Kulübü basketbol şubesini kurmuş ve 2 yıl yöneticiliğini yapmıştır.

Dr. Çetiner, Galatasaray Spor Kulübü Kongre üyesidir.

Prof. Dr. Mustafa Çetiner evli ve bir çocuk babasıdır.