Hematolojik Maligniteler ve Kemik İliği Transplantasyonunda Tanı ve Tedavi Protokolleri (2000)

Bu kitapçık hematolojik kanserler ve kemik iliği nakli konularında halen güncelliğini koruyan bir çok temel tedavi yaklaşımını ve protokolü içermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biz Kuş muyuz Yoksa Tavuk mu?

“Biz Kuş muyuz, Yoksa Tavuk mu?”, Doç. Dr. Çetiner’in, “miş” gibi yaşamlara, cahilliğe ve bağnazlığa isyanının yazılarıdır. Aynı zamanda umudun, özgür ve bağımsız bireyler olmanın ve uygar bir ülke özleminin kitabıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hematolojik Maligniteler ve Kemik İliği Transplantasyonunda Tanı ve Tedavi Protokolleri (2002)

Bu kitapçık 2000 yılında yazılan ilk kitabın iki yıl sonra güncellenmiş halidir ve hematolojik kanserler ve kemik iliği nakli konularında halen güncelliğini koruyan bir çok temel tedavi yaklaşımını ve protokolü içermektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenfoma Tarihinden Portreler

Hodgkin Hastalığı ve Hodgkin Dışı Lenfomalar tarihi, kan hastalıkları tarihinin en renkli sayfalarından birini oluşturur. Kanımca bunun iki nedeni vardır. İlki Lenfomanın ilk kimyasal tedavi (kemoterapi) uygulamasının yapıldığı hastalıklardan biri olmasıdır. İkincisi ise başta Hodgkin olmak üzere lenfoma hastalığının tanı ve tedavisinde kilometre taşı olmuş bilim insanlarının sıra dışı yaşam ve kişilikleridir.

Elinizde tuttuğunuz bu kitabın yazarı bir tarihçi değil, sıradan bir tarih severdir. Dolayısıyla kitapçık iddiasız bir amatörün el yordamıyla ortaya çıkardığı bir kitapçıktır. Okurken bu gerçeği gözden kaçırmamanızı ve hoşgörü göstermenizi umuyorum.                        Mustafa Çetiner

 

 

 

 

 

 

 

Sağlığınıza

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Sağlığınıza” adlı kitabında güncel sağlık konularını esprili ve akıcı bir dille anlatıyor. Prof. Dr. Mustafa Çetiner tırnak yeme, şişmanlık, alternatif tıp ve güncel bilimsel gelişmeler üzerine doğru, objektif ve ‘herkese lazım’ güncel sağlık konuları hakkında bilgiler veriyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilim Bizi Kandırıyor mu? (2021)

Bilim ne kadar özgürdür? İlaçlar ve aşılar temel hak ve özgürlükleri kontrol altına alabilir mi? Bilimsel gerçekler ve yalanlar nasıl ayırt edilir? Modern tıp hep kusursuz ve masum mudur? Bilimde “çakal yayıncılık” nasıl yapılır? Türkiye bilimselliğin neresindedir? İnsanoğlu var olduğu günden beri bilim ve tıbba ihtiyaç duymuştur, salgınlar, ölümcül hastalıklar avcı insandan bugüne insanlığın gelişimini ve tarihini etkilemiştir. Modern dünyada pek çok şey gibi bilim de post-truth çağından payını almış, hem safsata ve hurafelerin oyuncağı olmuş hem de güç odaklarının bir aracı haline gelmiştir. İrrasyonalizme ve güdümlü bilim çağına bir tepki olarak kaleme alınan bu kitapta Prof. Dr. Çetiner, nesnel ve kuşkucu yaklaşımıyla bilimin yapılış biçimindeki günümüz üretim ilişkilerini, medyanın rolünü tartışırken, bilimin doğasında olan ve asla tam olarak ortadan kaldırılamayan nesnellik sorununun özüne iniyor ve bilim toplumu olmak için bilimden başka çıkar bir yolun olmadığının altını çiziyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Bilimsel Kitaplar

 

  1. Mustafa Çetiner, Hijyen. I. Ulusal Hemaferez Kongresi, Kongre Kitabı, 96-109, İstanbul, 2003.
  1. Mustafa Çetiner, Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Dökümantasyon. Türk Hematoloji Derneği, Bilimsel Alt Komite Kursları, Erişkin Kemik İliği Alt Komitesi, Kan ve Kemik İliği Transplantasyon Kongresi. Kurs Kitapçığı, 16-27, Çeşme, İzmir, 2004.
  1. Tanju Atamer, Mustafa Çetiner. Akut Lösemilerde kanıta Dayalı Hematopoyetik Kök Hücre Transplantasyon İndikasyonları. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, 2003, Akut Lösemiler Alt Komite Kitapçığı.
  1. Hasta ve hasta yakınları için Kemoterapi bilgi Kitapçığı. (Danışman)
  1. Mustafa Çetiner, Kanama yatkınlığı. Editörler: Doç. Dr. Dilek Gogas, Prof. Dr. Lütfiye Mülazımoğlu. Acil Hastaya yaklaşım isimli kitapta bölüm. Sayfa 157, Marmara Üniversitesi yayınları.
  1. Mustafa Çetiner, Elif Birtaş Ateşoğlu. Adoptive Immunotherapy with Virus Spesific T cell After Hematopoietic Stem Cell Transplantation. In Infections in Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Hamdi Akan, Can Boğa, eds. published by the Turkish Society of Hematology Infectious Disease Subcomittee. pp.245-251,2005.
  1. Mustafa Çetiner, Tıpta Bilgi Kaynağı Olarak İnternete eleştirel bakış. Sayfa 409, Bilimsel yayınlar Kitabı (editör: Prof. Dr. Hamdi Akan), Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara